3 Công cụ Báo cáo Phân tích Mạnh mẽ

Được xuất bản trên December 06, 2021

Phân tích là cÆ¡ sở của bất kỳ hoạt Ä‘á»™ng nào. Nó giúp phát hiện má»™t số Ä‘iểm mạnh và Ä‘iểm yếu của tác phẩm. Các báo cáo phân tích cho thấy má»™t sản phẩm Ä‘ang phát triển nhÆ° thế nào. Các liên kết ngắn cÅ©ng không ngoại lệ. Phân tích thống kê cho thấy các liên kết hấp dẫn nhất và liên kết cần má»™t số cải tiến; đối tượng mục tiêu và sở thích của họ. Hôm nay, trên blog Rutgonlink.com.vn, chúng tôi sẽ hÆ°á»›ng dẫn bạn các công cụ giúp phân tích sâu hÆ¡n sá»± thành công của các liên kết ngắn của bạn.

Rutgonlink.com.vn đại diện cho số liệu thống kê chi tiết để theo dõi hành vi của khách truy cập liên kết ngắn. Tuy nhiên, có những công cụ nâng cao mà Short.io tích hợp, giúp bạn có được các kết quả chuyên sâu. Ví dụ: để nhóm các sản phẩm, để Ä‘iều tra các kênh lÆ°u lượng truy cập cụ thể, để loại trừ IP của đồng nghiệp không trá»™n lẫn kết quả thống kê hoặc để xem các trang được truy cập nhiều nhất trong số những người dùng.

Google Analytics

Tất nhiên, Ä‘ó là dịch vụ phân tích web phổ biến nhất, có ở Ä‘ây trong bài viết. Google Analytics giúp lập bản đồ hành vi của người dùng ngay từ lần truy cập đầu tiên. Quyền truy cập mở Rutgonlink.com.vn và Google Analytics để theo dõi kết quả thống kê chi tiết của các liên kết ngắn.

Ví dụ, bạn có thể:

 • Khám phá số lần má»™t liên kết ngắn cụ thể Ä‘ã được nhấp và kết luận ná»™i dung nào thu hút mọi người nhất.
 • Nhóm các liên kết ngắn của bạn thành danh sách, tùy thuá»™c vào ná»™i dung.
 • Thêm các phân Ä‘oạn dá»±a trên tên thÆ°Æ¡ng hiệu, hành vi của khách hàng và các chiến dịch mục tiêu hÆ°á»›ng tá»›i các phân Ä‘oạn này.
 • Phân tích hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng của các chiến dịch Google Ads của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn Ä‘o lường hiệu quả của các từ khóa và Æ°u Ä‘ãi đặc biệt.
 • Điều tra nguồn lÆ°u lượng truy cập chi tiết. Thống kê Rutgonlink.com.vn thường hiển thị nguồn "trá»±c tiếp". Nó có thể không phải là má»™t chuyển hÆ°á»›ng trá»±c tiếp từ nguồn; nó có thể là má»™t kênh xã há»™i nhất định.
 • Tạo mục tiêu để nhận dữ liệu cần thiết, ví dụ: tìm hiểu tá»· lệ chuyển đổi của trang web. Hầu nhÆ° không thể Ä‘ánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và kinh doanh trá»±c tuyến nếu không có thông tin mục tiêu.
 • Google Analytics dá»… dàng thiết lập trên Rutgonlink.com.vn. Bạn mất 2 phút để triển khai ID theo dõi, Ä‘iều này mang lại tác Ä‘á»™ng nâng cao lên dữ liệu thống kê trong tÆ°Æ¡ng lai.


Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google cho phép bạn thiết lập thẻ để theo dõi hành Ä‘á»™ng của người dùng. Ví dụ: để theo dõi số lượng người nhấp vào các liên kết ngắn hoặc các CTA cụ thể. Triển khai các thẻ để gá»­i chúng đến dịch vụ phân tích bên thứ ba của bạn. Nếu bạn thiết lập thẻ Sá»± kiện trong Trình quản lý thẻ của Google, bạn sẽ theo dõi các Sá»± kiện Ä‘ó trong Google Analytics trong Hành vi / Sá»± kiện.

Trình quản lý thẻ của Google là má»™t hạt nhân của phân tích, giúp việc sá»­ dụng dá»… dàng và thuận tiện hÆ¡n. Vá»›i GTM, tất cả các thẻ của bạn đều ở cùng má»™t nÆ¡i.

Lợi thế của việc sá»­ dụng Trình quản lý thẻ của Google là khi bạn tích hợp tài khoản GTM của mình vá»›i các dịch vụ khác, chẳng hạn nhÆ° Google Analytics, Google Ads, LinkedIn, chúng sẽ nhận dữ liệu trá»±c tiếp từ Trình quản lý thẻ của Google.

Ví dụ: nếu bạn tích hợp tài khoản Google Analytics vá»›i tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, thì Sá»± kiện của bạn sẽ được theo dõi trong Google Analytics để tạo thêm các báo cáo Google Analytics vá»›i dữ liệu cụ thể và chính xác. Tích hợp Rutgonlink.com.vn vá»›i Trình quản lý thẻ của Google có nghÄ©a là GTM nhận dữ liệu về các nhấp chuá»™t từ Rutgonlink.com.vn và gá»­i dữ liệu Ä‘ó đến Google Analytics.

Thẻ UTM

Thêm thẻ UTM vào các liên kết ngắn của bạn là công cụ Ä‘Æ¡n giản nhất mà bạn có thể sá»­ dụng để có được dữ liệu thống kê chính xác hÆ¡n.

Thẻ UTM cung cấp thông tin có giá trị về các lần nhấp vào bạn và cần thiết cho việc thu thập số liệu thống kê và phân tích chất lượng cao. Thông số UTM giúp bạn xác định, chiến dịch nào của bạn tạo ra doanh thu và chiến dịch nào không.

Ví dụ: bạn có thể tìm ra bài đăng trên Facebook hoặc email nào Ä‘ã hÆ°á»›ng khách hàng đến URL mục tiêu.

Bạn Ä‘ã học được gì?

 • Làm thế nào để tổ chức phân tích dữ liệu?
 • Cách thá»±c hiện các nghiên cứu thống kê sâu.
 • Làm thế nào để quản lý thành công các thống kê?
 • Làm thế nào để có được số liệu thống kê chi tiết về thành công của các liên kết ngắn?
 • Ưu Ä‘iểm của thẻ UTM.
 • Google Analytics và Trình quản lý thẻ của Google tích hợp vá»›i các liên kết ngắn.

Hãy đọc tiếp

Các bài đăng khác từ blog của chúng tôi