Làm thế nào để cải thiện việc cung cấp phương tiện truyền thông xã hội

Được xuất bản trên December 06, 2021

Bạn có ý tưởng gì khi nghÄ© về việc phân phối trên mạng xã há»™i? Không không. Nó không có gì chung vá»›i giao đồ ăn :) Đó là về chiến lược truyền thông xã há»™i và cách chia sẻ ná»™i dung phù hợp vá»›i sở thích của khán giả.

Hôm nay, trên blog Rutgonlink.com.vn, chúng ta sẽ nói về cách tăng cường phân phối trên mạng xã há»™i để thu hút khán giả.

Chia sẻ ná»™i dung vá»›i khán giả có thể được thá»±c hiện theo nhiều cách khác nhau: các bài đăng ngắn vá»›i mô tả về sản phẩm và liên kết đến trang web; đồ họa thông tin; các bài báo trên blog; Video TikTok; podcast; các cuá»™c phỏng vấn ... danh sách là vô tận. Hãy bắt đầu vá»›i tùy chọn đầu tiên.

1. Bài đăng trên mạng xã há»™i

Chia sẻ má»™t bài đăng ngắn vá»›i bản xem trÆ°á»›c của má»™t nguồn luôn phù hợp vá»›i khán giả. Nó mang lại cÆ¡ há»™i hiển thị má»™t phần của bài báo hoặc chia sẻ ý tưởng về sản phẩm má»›i vá»›i bản xem trÆ°á»›c. Làm cách nào để khán giả có thể tÆ°Æ¡ng tác vá»›i bài đăng bằng cách nhận xét, chia sẻ hoặc nhấp vào liên kết? Tạo má»™t văn bản ngắn có 1-2 câu mô tả ngắn gọn những lợi thế của má»™t nguồn được quảng cáo. Hãy nhá»› bao gồm má»™t URL ngắn cho má»™t nguồn.

Tại sao lại là URL ngắn? Sá»­ dụng các liên kết ngắn, bạn cho phép khán giả tham gia vào bài đăng, vì thay vì má»™t liên kết dài có đặc Ä‘iểm ngẫu nhiên, bạn chia sẻ má»™t liên kết nhỏ. URL nhỏ này chứa má»™t miền tùy chỉnh giúp tăng Ä‘á»™ tin cậy của thÆ°Æ¡ng hiệu; má»™t slug tùy chỉnh gợi ý về ná»™i dung.

2. Đồ họa thông tin

Infographic là má»™t cách để mô tả những thứ phức tạp má»™t cách dá»… dàng. Điều Ä‘áng giá trong đồ họa thông tin là nó hoạt Ä‘á»™ng giống nhÆ° má»™t blog bằng hình ảnh - nó làm nổi bật những gì cần được chú ý.

Mọi người nhận ra và ghi nhá»› tài liệu trá»±c quan tốt hÆ¡n và nhanh hÆ¡n so vá»›i văn bản. Đó là lý do tại sao infographic Ä‘ang trở nên phổ biến hÆ¡n các bài báo có văn bản. Cách tiếp cận nhÆ° vậy đối vá»›i việc tạo và phân phối ná»™i dung sẽ thu hút được khán giả.

Đây là ví dụ về má»™t đồ họa thông tin:

3. Blog

Tất nhiên, blog là má»™t trong những loại ná»™i dung. Rutgonlink.com.vn sá»­ dụng các bài viết trên blog để cho khách hàng biết chi tiết về các liên kết ngắn nhÆ° má»™t ví dụ về má»™t công ty. Blog là má»™t công cụ tuyệt vời để trình bày tất cả những Ä‘iều có thể có vá»›i má»™t thÆ°Æ¡ng hiệu. Cách tiếp cận nhÆ° vậy được kết hợp tốt vá»›i việc chia sẻ các bài đăng trên mạng xã há»™i. Bằng cách này, bạn giúp khán giả của mình biết về các tính năng má»›i, má»™t số trường hợp sá»­ dụng hoặc những Ä‘iều khó hiểu.

4. TikTok video

TikTok là mạng xã há»™i Ä‘ã trải qua má»™t thời kỳ trở thành mạng chia sẻ những video hài hÆ°á»›c hay khiêu vÅ© và chia sẻ những ná»™i dung hữu ích. Bây giờ bạn sẽ thấy có rất nhiều ná»™i dung giáo dục và Ä‘á»™ng lá»±c. Và nó vẫn là mạng xã há»™i hàng đầu trong số người dùng.

Đó là lý do tại sao thÆ°Æ¡ng hiệu của bạn chinh phục TikTok là Ä‘iều tốt, vì khán giả thích cách trình bày video TikTok.

5. Podcast

Podcast cung cấp má»™t định dạng thá»±c dụng phù hợp vá»›i nhịp sống nhanh của chúng ta. Mọi người sẵn sàng nghe âm thanh lâu hÆ¡n xem video hoặc đọc văn bản: trong khi chạy bá»™, lái xe, ở nhà, khi dọn dẹp hoặc chuẩn bị bữa tối, bất cứ lúc nào khi tay bận nhÆ°ng tai thì không.

Và Ä‘ó là Ä‘iểm tốt để thÆ°Æ¡ng hiệu có thể hòa nhập vào xu thế.

Phần kết luận

Các cách phân phối ná»™i dung được đề cập ở trên là má»™t Ä‘iểm khởi đầu tốt để cải thiện việc phân phối ná»™i dung. Má»™t lá»±a chọn tốt là kiểm tra tất cả các khả năng và chọn má»™t số khả năng mà khán giả của bạn thích nhất.

Hãy đọc tiếp

Các bài đăng khác từ blog của chúng tôi