7 Tiêu chí để tìm công cụ rút ngắn URL tốt nhất

Được xuất bản trên December 08, 2021

Công cụ rút ngắn URL là má»™t công cụ chính để chia sẻ liên kết trên các kênh xã há»™i vá»›i khách hàng, đồng nghiệp và Ä‘Æ¡n giản là những người theo dõi của bạn. Các trình rút gọn liên kết phải Ä‘áp ứng tất cả các yêu cầu của bạn: thuận tiện, nhanh chóng và sinh lợi.

Hôm nay, trên blog Rutgonlink.com.vn, chúng tôi sẽ hÆ°á»›ng dẫn bạn 7 tiêu chí về cách tìm công cụ rút ngắn URL tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

1. Liên kết có thÆ°Æ¡ng hiệu

Trong khi tìm kiếm má»™t công cụ rút gọn liên kết, hãy chú ý đến khả năng xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu của dịch vụ. Trong Rutgonlink.com.vn, bạn có thể thay thế miền chung "something.com" bằng miền có thÆ°Æ¡ng hiệu "yourbrand.com". URL xây dá»±ng thÆ°Æ¡ng hiệu cho phép tăng Ä‘á»™ tin cậy và sá»± công nhận của thÆ°Æ¡ng hiệu.

2. Liên kết tùy chỉnh

URL tùy chỉnh giúp khán giả hiểu ná»™i dung của liên kết. Do Ä‘ó, người dùng nhấp vào các liên kết mà không nghi ngờ URL là spam. Khi bạn rút ngắn má»™t liên kết bằng Rutgonlink.com.vn, slug URL là ngẫu nhiên. Để tùy chỉnh má»™t liên kết, chỉ cần thay đổi má»™t đường dẫn và lÆ°u. URL ngắn tùy chỉnh trông giống nhÆ° yourbrand.com/travel-advice, yourbrand.com/money, yourbrand.com/healthcare.

3. Thống kê chi tiết

Số liệu thống kê chi tiết về các liên kết ngắn giúp bạn hiểu bài đăng nào thu hút người dùng nhất cÅ©ng nhÆ° số liệu thống kê Ä‘Æ°a ra kết quả về các thiết bị được sá»­ dụng thường xuyên nhất cÅ©ng nhÆ° thời gian và địa Ä‘iểm tốt nhất để xuất bản má»™t liên kết.

 • tổng số lần nhấp (nếu Ä‘ó là thống kê tên miền);
 • bot và nhấp chuá»™t thá»±c sá»±;
 • các quốc gia hàng đầu;
 • các thành phố hàng đầu;
 • trình duyệt hàng đầu;
 • người giá»›i thiệu hàng đầu;
 • các thiết bị được sá»­ dụng;
 • thời gian của má»™t cú nhấp chuá»™t;
 • ngày của má»™t cú nhấp chuá»™t.
 • thống kê rút gọn

4. Tích hợp

Khả năng tích hợp vá»›i các ứng dụng khác của trình rút gọn làm cho công việc của bạn trở nên tá»± Ä‘á»™ng, giúp tiết kiệm thời gian. Bạn không cần phải dành thêm thời gian để nâng cao thÆ°Æ¡ng hiệu của mình; chỉ cần làm quen vá»›i tích hợp.

Rutgonlink.com.vn tích hợp vá»›i các nền tảng phần mềm, từ WordPress đến Zapier để bạn có thể rút ngắn liên kết và theo dõi số lần nhấp. Nếu không tìm thấy thứ mình cần, bạn có thể tích hợp vá»›i API miá»…n phí của chúng tôi.

5. Há»— trợ nhanh chóng

Các vấn đề há»— trợ khách hàng. Đối vá»›i các công ty để xây dá»±ng má»™t doanh nghiệp ổn định và phát triển lâu dài, má»™t hệ thống há»— trợ là rất quan trọng. Lắng nghe, Ä‘ánh giá cao và tôn trọng khách hàng là những giá trị không thể thay đổi trong dịch vụ khách hàng. Chỉ sau khi chinh phục được những khía cạnh này, nhóm há»— trợ má»›i phải hÆ°á»›ng tá»›i những công nghệ hiện đại nhÆ° chatbots. Thứ nhất, là con người đối vá»›i khách hàng.

Rutgonlink.com.vn cung cấp dịch vụ há»— trợ 24/7 Thứ Hai, vì vậy bạn sẽ nhận được sá»± trợ giúp trong thời gian sá»›m nhất, giúp bạn có thể làm việc hết công suất.

6. Bảo mật

Cung cấp bảo mật là má»™t trong những Ä‘iều kiện thiết yếu của trình rút gọn URL. Bạn chia sẻ thông tin vá»›i dịch vụ, tạo liên kết, xem thống kê, thêm thành viên nhóm, v.v., vì vậy thông tin phải được bảo mật.

Rutgonlink.com.vn Ä‘áp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật của GDPR. Do Ä‘ó, hãy tá»± tin: Rutgonlink.com.vn không bao giờ chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng vá»›i các dịch vụ của bên thứ ba.

7. Liên kết HTTPS

Các liên kết ngắn không an toàn làm tăng khả năng tin tặc truy cập vào thông tin cá nhân. Bất kỳ hệ thống gian lận máy tính nào cÅ©ng có thể theo dõi ai Ä‘ã truy cập trang web, khi nào và từ Ä‘âu. Ngược lại, các liên kết https làm tăng Ä‘á»™ tin cậy và Ä‘á»™ tin cậy của trang web.

Khi Rutgonlink.com.vn lo lắng về tính bảo mật của dữ liệu, chúng tôi cung cấp miá»…n phí chứng chỉ SSL cho các liên kết ngắn. Nhà cung cấp cetrificates SSL là Let's Encrypt.

Phần kết luận

Bảy đặc Ä‘iểm mà bạn Ä‘ã làm quen là tiêu chí chính cho má»™t trình rút gọn liên kết. Bên cạnh Ä‘ó, má»—i trình rút gọn URL có các tính năng bổ sung nhÆ° nhắm mục tiêu trên thiết bị di Ä‘á»™ng, hết hạn liên kết, che giấu liên kết ... Bá»™ tính năng bắt buá»™c phụ thuá»™c vào lý do sá»­ dụng trình rút gọn liên kết.

Bạn Ä‘ã học được gì?

 • Cách chọn công cụ rút gọn url
 • Trình rút gọn url tốt nhất

Hãy đọc tiếp

Các bài đăng khác từ blog của chúng tôi