Blog

December 05, 2021 Vai trò của các liên kết ngắn để xây dựng thương hiệu cá nhân

Trong thế kỷ công nghệ hiện đại và việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tích cực, mọi người đều cố gắng tạo dựng hình ảnh cá nhân. Một cô gái đăng một bó hoa đẹp, truyền tải hình ảnh của một "bạn gái may mắn." Cha mẹ chia sẻ hình ảnh về t